Energia viva: participació

En aquesta secció podeu publicar els resultats de la vostra aproximació al tema de les bioenergies. Podeu fer-ho en forma d’article, presentació (pwp), vídeo o d’altres formats. La pluralitat d’enfocaments contribuirà a oferir una visió àmplia de la ciència en la societat. També podeu contactar amb investigador(e)s del CSIC que intentaran respondre als dubtes o necessitats que us puguin sorgir al fer l’activitat.

Fem emergir l’energia viva? Compartiu la recerca!