El sexe dels cargols: descripció

Bolinus brandaris

Cargol “de punxes”. Bolinus brandaris

Sabíeu que els cargols marins poden canviar de sexe? No es tracta d’un desig o voluntat d’aquests animals. Sinó d’un fenomen que els investigadors han descrit com a Imposex, és a dir, d’imposició sexual associada a determinats contaminants químics en els sistemes aquàtics.

Sobretot a partir de la dècada de 1990, es va detectar l’aparició de caràcters sexuals masculins sobre el sistema reproductiu de les femelles de gasteròpodes prosobranquis i es va asociar aquest fenomen a la contaminació per compostos organometàl·lics com el tributil estany (TBT), emprat com a pintura antiincrustant d’algues i crustacis en els vaixells. Aquest compost produeix efectes a concentracions molt baixes (inferior a un nanogram per litre) i, a més, és lipòfil i difícil de degradar un cop alliberat al medi. Des de llavors, se n’ha regulat l’ús i se segueixen controls legislatius rigorosos.
Us proposem que analitzeu si les mesures de regulació del TBT que s’han pres han tingut efecte. A partir d’una mostra de cargols del mercat, us facilitem el protocol per dur a terme una pràctica de laboratori per tal d’identificar el sexe dels cargols i d’establir l’índex d’Imposex.

Els vostres resultats seran útils als altres alumnes i a la comunitat científica. Compartiu-los!

Fitxa

Pràctica a l’aula per conèixer i avaluar l’efecte de la masculinització (imposex) d’algunes espècies de cargols marins del litoral català. Consisteix a realitzar un mostreig a partir de les espècies que es troben al mercat. Per grups, els alumnes analitzaran el sexe dels cargols, tot seguint un protocol.

Objectius

Alumnat: nivells d’ESO i Batxillerat
Conèixer la problemàtica del tributil d’estany (TBT) i els efectes de masculinització en algunes espècies de cargols marins (sexe imposat o imposex)
Avaluar si la introducció de la prohibició d’ús del TBT ha permès millorar l’estat de ‘salut’ de l’espècie a les nostres costes

Professorat:
Fomentar l’esperit de la recerca en l’alumnat a través de petites recerques
Establir vincles entre la recerca científica real i la vida quotidiana de l’alumnat

Centre educatiu:
Conèixer l’evolució de l‘índex d’imposex a mig-llarg termini (4-5 anys) fent sèries temporals de recollida i anàlisi de mostres

Investigadors:
Obtenir dades reals procedents de les mostres analitzades diferents centres escolars de Catalunya i Espanya
Fomentar l’interès dels joves en la recerca en química ambiental i, en general, la sensibilització per les qüestions del medi ambient

Deixa el teu comentari

Pots fer servir aquestes etiquetes HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>