El sexe dels cargols: descripció

Bolinus brandaris

Cargol “de punxes”. Bolinus brandaris

Sabíeu que els cargols marins poden canviar de sexe? No es tracta d’un desig o voluntat d’aquests animals. Sinó d’un fenomen que els investigadors han descrit com a Imposex, és a dir, d’imposició sexual associada a determinats contaminants químics en els sistemes aquàtics.

Sobretot a partir de la dècada de 1990, es va detectar l’aparició de caràcters sexuals masculins sobre el sistema reproductiu de les femelles de gasteròpodes prosobranquis i es va asociar aquest fenomen a la contaminació per compostos organometàl·lics com el tributil estany (TBT), emprat com a pintura antiincrustant d’algues i crustacis en els vaixells. Aquest compost produeix efectes a concentracions molt baixes (inferior a un nanogram per litre) i, a més, és lipòfil i difícil de degradar un cop alliberat al medi. Des de llavors, se n’ha regulat l’ús i se segueixen controls legislatius rigorosos.
Us proposem que analitzeu si les mesures de regulació del TBT que s’han pres han tingut efecte. A partir d’una mostra de cargols del mercat, us facilitem el protocol per dur a terme una pràctica de laboratori per tal d’identificar el sexe dels cargols i d’establir l’índex d’Imposex.

Els vostres resultats seran útils als altres alumnes i a la comunitat científica. Compartiu-los!

Fitxa

Pràctica a l’aula per conèixer i avaluar l’efecte de la masculinització (imposex) d’algunes espècies de cargols marins del litoral català. Consisteix a realitzar un mostreig a partir de les espècies que es troben al mercat. Per grups, els alumnes analitzaran el sexe dels cargols, tot seguint un protocol.

Objectius

Alumnat: nivells d’ESO i Batxillerat
Conèixer la problemàtica del tributil d’estany (TBT) i els efectes de masculinització en algunes espècies de cargols marins (sexe imposat o imposex)
Avaluar si la introducció de la prohibició d’ús del TBT ha permès millorar l’estat de ‘salut’ de l’espècie a les nostres costes

Professorat:
Fomentar l’esperit de la recerca en l’alumnat a través de petites recerques
Establir vincles entre la recerca científica real i la vida quotidiana de l’alumnat

Centre educatiu:
Conèixer l’evolució de l‘índex d’imposex a mig-llarg termini (4-5 anys) fent sèries temporals de recollida i anàlisi de mostres

Investigadors:
Obtenir dades reals procedents de les mostres analitzades diferents centres escolars de Catalunya i Espanya
Fomentar l’interès dels joves en la recerca en química ambiental i, en general, la sensibilització per les qüestions del medi ambient

El sexe dels cargols: documentació científica

Com a treball previ de l’activitat, us proporcionem una sèrie d’enllaços que consten de noticies de diaris, videos i documents que us permetran treballar i aprofundir la problemàtica del fenomen Imposex i de l’ús del tributilestany a l’aula.

El tributil estany (TBT) és un biocida efectiu que entra al medi aquàtic a través del seu ús en pintures de vaixells, però també a través de la descàrrega d’aigües residuals i de les plantes de tractament d’aquestes aigües. És un compost organometàl·lic que des de 1950 s’ha utilitzat de manera generalitzada en les pintures antiincurstants d’algues i crustacis dels vaixells. Està considerat un contaminant orgànic persistent perquè és molt lipòfil i difícil de degradar un cop alliberat al medi.

Són nombrosos els estudis que han demostrat els efectes nocius que produeix el TBT en els organismes aquàtics (especialment, en cargols marins però també en peixos). Les recerques realitzades en espècies de gasteròpodes com Bolinus brandaris han demostrat els canvis hormonals que provoca el TBT que provoca l’aparició d’un penis en les femelles (imposex), si bé, no sembla que tingui conseqüències en la fertilitat i la reproducció de l’espècie.

H. Zell

A Catalunya, l’any 1990 es van començar a aplicar les normes de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per evitar aquest tipus de contaminació. No obstant, sembla que no ha estat fins als darrers anys que s’ha començat a notar una disminució de l’índex d’imposex.

Notícies

Els mitjans de comunicació s’han fet ressò del fenomen de masculinització dels cargols marins i d’altres organismes aquàtics com els peixos.

El correo gallego:

http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=578&idNoticia=124610

El País:

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/contaminacion/rios/multiplica/cambio/sexo/peces/elpepusoc/20061207elpepisoc_2/Tes

Daily Motion:

http://www.dailymotion.com/video/xj6zm6_imposex-en-caracoles-marinos-acanthina-monodon-tbt-disruptores-endocrinos_school

Enllaços

  • Documentació i regulacions:

Articles

  • Increasing imposex in populations of Bolinus brandaris (Gastropoda: Muricidae) in the north-western Mediterranean
  • Imposex in the commercial snail Bolinus brandaris in the northwestern Mediterranean

 

El sexe dels cargols: protocol

Si voleu determinar l’efecte Imposex a les costes catalanes i conèixer millor els gasteròpodes marins, aquí trobareu el protocol per dur a terme una pràctica experimental que no requereix grans infraestructures ni materials, i que es pot realitzar fàcilment al vostre centre.

Aquí teniu el protocol per a realitzar la pràctica per a determinar l’efecte Imposex a Bolinus brandaris.

El sexe dels cargols: participació

Han tingut efecte les mesures de control de l’ús del tributilestany (TBT) present a les pintures de vaixells? Han fet dismunir l’efecte d’imposex en les espècies de cargols marins? Us proposem que aprofundiu en aquesta problemática i que analitzeu, tot seguint el protocol, els cargols marins que es venen als mercats de la vostra localitat

En aquesta secció podeu publicar els resultats obtinguts al vostre centre, i compartir-los amb centres educatius d’altres localitats. Aquestes dades seran útils a la comunitat científica. També podeu contactar amb investigador(e)s del CSIC que intentaran respondre als dubtes que us puguin sorgir al fer l’activitat.

Canvien de sexe els cargols? Compartiu la recerca!

El sexe dels cargols: contacte

Aquest recurs has estat elaborat amb la col·laboració de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua(CSIC) i dels participants del taller “Reacciona amb el medi” que va tenir lloc els dies 23 i 30 de novembre de 2012 (vegeu agraïments).

Investigadores col·laboradores:

Cinta Porte

Cinta Porte. Investigadora de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (CSIC)

Montse Solé

Montse Solé. Investigadora de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC)

Si teniu alguna pregunta referent al recurs, voleu posar-vos en contacte amb les investigadores o teniu consultes sobre el projecte en general, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:

Laura Valls

Unitat de Cultura Científica

Delegació del CSIC a Catalunya

Correo-e/Correu-e: lvalls(arroba)dicat.csic.es

Telèfon: 934 426 576

El meu temps (meteorològic): descripció

Sabem que el clima del planeta està canviant. Els mitjans de comunicació se’n fan ressò amb certa preocupació. Però, més enllà del canvi, sabem què és el clima? i quina influencia té sobre els éssers vius? Amb l’ajuda d’unes instruccions i documentació científica, us proposem que investigueu el clima de la vostra regió i que establiu relacions amb la vegetació.

El clima és el conjunt de condicions atmosfèriques (precipitacions, temperatura, vent, pressió) que predominen en una zona de la Terra. Els factors del clima, principalment la temperatura i la precipitació, condicionen la distribució de les espècies vegetals en el territori. Això és el que fa que l’alzina i l’olivera predominin a la zona mediterrània costanera i que, en canvi, el faig i el roure siguin més propicis de la zona de muntanya mitjana. Però, quines característiques determinen que les espècies s’adaptin millor a unes condicions climàtiques i no unes altres?

Us proposem que prengueu mesures de diferents variables meteorològiques i, alhora, que estudieu les espècies vegetals de la vostra zona, amb l’objectiu de determinar si existeix correspondència entre el clima i la vegetació locals; i que ens expliqueu el procés o resultats de la recerca de manera gràfica, a través d’una infografia.

Compartiu les vostres infografies amb altres alumnes i amb la comunitat científica!

Fitxa

Activitat per conèixer el clima local i relacionar-lo amb la vegetació de la zona. La idea és muntar una petita estació metorológica per recollir dades meteorològiques (temperatura, precipitacions, pressió atmosfèrica) i relacionar-los amb les adaptacions morfològiques de la vegetació local, a través d’un estudi botànic que es realitzarà paral·lelament.

Objectius

Alumnat: nivells de segon i tercer cicle de primària i primer cicle d’ESO
Conèixer la metodologia de treball de la meteorologia
Analitzar les dades obtingudes en els registres i relacionar-ho amb la vegetació local, i també comparar-ho amb

Professorat:
Fomentar l’esperit de la recerca en l’alumnat a través d’una activitat que requereix constància (presa de dades), capacitat d’anàlisi i de relació amb altres disciplines (vegetació)
Establir vincles entre la recerca científica real i la vida quotidiana de l’alumnat

Centre educatiu:
Conèixer l’evolució del clima local a mig-llarg termini (4-5 anys) fent sèries temporals de recollida i anàlisi de dades

Investigadors:
Obtenir dades reals procedents de les mostres analitzades diferents centres escolars de Catalunya i España
Fomentar l’interès dels joves en la recerca en meteorologia i clima i, en general, la sensibilització per les qüestions del canvi climàtic

El meu temps (meteorològic): documentació científica

Com a treball previ de l’activitat, us proporcionem una sèrie d’enllaços i documentació que permetran treballar la meteorologia, el clima i la vegetació a l’aula. S’ofereixen unes instruccions per a construir els instruments de mesura (un baròmetre i un pluviòmetre, si el centre no en disposa) com també referències per identificar les principals espècies vegetals.

El clima és el conjunt de condicions atmosfèriques (radicació solar, precipitacions, temperatura, pressió atmosfèrica, humitat i vent) que predominen en una zona de la Terra. A Espanya, tradicionalment s’han classificat cinc grans climes: atlàntic (o oceànic), continental, mediterrani, subtropical i d’alta muntanya. A Catalunya, el clima és general mediterrani, tot i que es diferencien cinc grups (de costa, d’interior, de muntanya, zona de transició entre clima mediterrani i clima atlàntic, i clima atlàntic de muntanya).

Les comunitats vegetals colonitzen els hàbitats disponibles d’acord amb la tolerància que presenten als factors del medi ambient, principalment la temperatura i la precipitació.

Instruccions:

S’ofereixen unes instruccions per construir els instruments de mesura (un baròmetre i un pluviòmetre), si el centre no en disposa i referències per identificar les principals espècies vegetals.

 

Enllaços

Us proporcionem una sèrie d’enllaços sobre meteorologia, clima i vegetació que us poden ser d’utilitat en realitzar l’activitat a l’aula. La informació sobre aquests temes és abundant a internet, i perfectament vàlida, així que podeu compartir amb tots altres enllaços d’interès:

Clima i meteorologia:

Clima i vegetació:

El meu temps (meteorològic): propostes

Proposta per a treballar a l’aula

Prendre de manera regular el registre dels paràmetres meteorològics (principalment, la temperatura i la precipitació) amb el muntatge d’una petita estació és el primer pas per a determinar el clima local on viviu. Examinar les característiques morfològiques i fisiològiques de les principals espècies vegetals dels voltants del municipi us permetrà determinar si existeix correspondència entre el clima i la vegetació locals, si coïncideixen amb els que teòricament correspondrien, o bé si potser es tracta de les condicions d’un microclima.

Proposta il·lustrativa: infografia

Aquí podeu veure un exemple d’una infografia en què es relaciona la vegetació i el clima. També us proposem unes indicacions per a preparar la vostra infografia i alguns enllaços amb altres exemples d’infografies que us poden ser d’utilitat.

 

Infografia clima vegetació

Exemple d'infografia sobre clima i vegetació. TalentLab. CSIC. Autora: Carla Vázquez

Alguns consells:

Guia preparació infografia

Elements per a elaborar una infografia. TalentLab. CSIC. Autora: Carla Vázquez

Enllaços:

Infografies d’Heber Longás:

http://www.flickr.com/photos/heberlongas/sets/72157627378930910/detail/

Portafolio infografies de Ricardo Martínez Agudelo:

http://issuu.com/ricardomartinezagudelo/docs/infoportafolio

 

El meu temps (meteorològic): participació

Sabem que el clima està canviant i que això pot tenir conseqüències per als éssers vius. Us proposem que estudieu la relació que hi ha entre el clima local i la vegetació de la regió on viviu. La idea és que munteu una petita estació metorològica per recollir dades meteorològiques i que les relacioneu amb les adaptacions morfològiques de les plantes, a trevés d’un estudi botànic que realitzareu paral·lelament.

En aquesta secció podeu publicar els resultats obtinguts al vostre centre, i compartir-los amb centres educatius d’altres localitats.

Què ens diuen les plantes del nostre clima? Compartiu les vostres infografies!

El meu temps (meteorològic): contacte

Aquest recurs ha estat elaborat amb la col·laboració de l’Observatori de l’Ebre (CSIC-URL) i dels participants del taller “Escoltant la Terra” que va tenir lloc els dies 25 de gener i 8 de febrer de 2012 (vegeu agraïments).

Investigadors colaboradors per al recurs:

Si teniu alguna pregunta referent al recurs, voleu posar-vos en contacte amb els investigador(e)s o teniu consultes sobre el projecte en general, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:

Laura Valls

Unitat de Cultura Científica

Delegació del CSIC a Catalunya

Correo-e/Correu-e: lvalls(arroba)dicat.csic.es

Telèfon: 934 426 576