Energia viva: descripció

S’extingeix l’energia fòssil, fem emergir l’energia viva? Les fonts d’energia que utilitzen organismes fotosintètics (plantes, microalgues i cianobacteris) per a l’obtenció de combustibles -o bioenergies- s’estan perfilant com a possibles alternatives dels combustibles fòssils i complementàries a altres energies renovables com l’energia solar.

Els biocombustibles, obtinguts a partir de plantes, són l’exemple més conegut de l’ús de les matèries primeres vegetals per a l’obtenció de carburants, fonamentalment bioetanol i biodièsel. Actualment, però, s’ha obert el camp de recerca també a les microalgues i als cianobacteris. Aquests microorganismes reuneixen, com les plantes, la capacitat fotosintetitzadora i alhora presenten les característiques de les cèl·lules microbianes que les fan aptes per a la manipulació biotecnològica. La recerca en aquest camp, doncs, ofereix noves perspectives en el camp energètic però també planteja problemes de tipus tècnic, ètic, social i ambiental.

Aquí trobareu informació general sobre bioenergies i algunes de les línies de recerca que pretenen aprofitar la matèria prima d’origen vegetal per a la producció d’energia. A partir de diferents aproximacions (científica, empresarial, social i artística), us proposem que conegueu aquestes fonts d’energia i aprofundiu en els reptes que suposen per a la societat.

Ampliem les perspectives de la recerca científica. Compartiu amb altres alumnes i amb la comunitat científica la vostra aproximació a les bioenergies.

Fitxa

Activitat a l’aula per conèixer conèixer i aprofundir la recerca actual en l’àmbit de les bioenergies. Dirigida a l’assignatura de Ciències pel món contemporani (Batxillerat).

Objectius

Alumnat: Batxillerat
Aproximar-se a la ciència des de diferents orientacions formatives (científica, humanística, artística)
Apropar la recerca actual en plantes a l’aula

Professorat:
Establir vincles entre la recerca científica, en plantes, i els continguts que es donen als centres educatius Fomentar el pensament crític en l’alumnat a través d’una activitat transversal que possibilita el diàleg entre diferents perspectives intel·lectuals

Investigadors:
Apropar la recerca en biologia, de plantes i algues, als alumnes i professors de Catalunya i Espanya
Afavorir una actitud receptiva i oberta en l’àmbit de la recerca de les manifestacions de la societat

Deixa el teu comentari

Pots fer servir aquestes etiquetes HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>