El meu temps (meteorològic): descripció

Sabem que el clima del planeta està canviant. Els mitjans de comunicació se’n fan ressò amb certa preocupació. Però, més enllà del canvi, sabem què és el clima? i quina influencia té sobre els éssers vius? Amb l’ajuda d’unes instruccions i documentació científica, us proposem que investigueu el clima de la vostra regió i que establiu relacions amb la vegetació.

El clima és el conjunt de condicions atmosfèriques (precipitacions, temperatura, vent, pressió) que predominen en una zona de la Terra. Els factors del clima, principalment la temperatura i la precipitació, condicionen la distribució de les espècies vegetals en el territori. Això és el que fa que l’alzina i l’olivera predominin a la zona mediterrània costanera i que, en canvi, el faig i el roure siguin més propicis de la zona de muntanya mitjana. Però, quines característiques determinen que les espècies s’adaptin millor a unes condicions climàtiques i no unes altres?

Us proposem que prengueu mesures de diferents variables meteorològiques i, alhora, que estudieu les espècies vegetals de la vostra zona, amb l’objectiu de determinar si existeix correspondència entre el clima i la vegetació locals; i que ens expliqueu el procés o resultats de la recerca de manera gràfica, a través d’una infografia.

Compartiu les vostres infografies amb altres alumnes i amb la comunitat científica!

Fitxa

Activitat per conèixer el clima local i relacionar-lo amb la vegetació de la zona. La idea és muntar una petita estació metorológica per recollir dades meteorològiques (temperatura, precipitacions, pressió atmosfèrica) i relacionar-los amb les adaptacions morfològiques de la vegetació local, a través d’un estudi botànic que es realitzarà paral·lelament.

Objectius

Alumnat: nivells de segon i tercer cicle de primària i primer cicle d’ESO
Conèixer la metodologia de treball de la meteorologia
Analitzar les dades obtingudes en els registres i relacionar-ho amb la vegetació local, i també comparar-ho amb

Professorat:
Fomentar l’esperit de la recerca en l’alumnat a través d’una activitat que requereix constància (presa de dades), capacitat d’anàlisi i de relació amb altres disciplines (vegetació)
Establir vincles entre la recerca científica real i la vida quotidiana de l’alumnat

Centre educatiu:
Conèixer l’evolució del clima local a mig-llarg termini (4-5 anys) fent sèries temporals de recollida i anàlisi de dades

Investigadors:
Obtenir dades reals procedents de les mostres analitzades diferents centres escolars de Catalunya i España
Fomentar l’interès dels joves en la recerca en meteorologia i clima i, en general, la sensibilització per les qüestions del canvi climàtic

1 comentari per a El meu temps (meteorològic): descripció

Deixa el teu comentari

Pots fer servir aquestes etiquetes HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>