Viatge a Mart: documentació científica

Aquí trobareu el dossier per al professorat amb l’explicació de les diferents preguntes que s’aniran trobant l’alumnat a la missió espacial així com informació suplementària. A més, es proposen activitats complementàries que es podrien realitzar a l’aula. Finalment, també trobareu alguns enllaços i bibliografia relacionada amb les ciències de l’espai, les missions espacials i Mart.