Reconstruint el passat: descripció

Estris de ceràmica. Recrear les tècniques dels primers artesans

Objecte de ceràmica del jaciment Camí de Can Grau. Foto: Juan Gibaja. Institució Milà i Fontanals (CSIC)

Objecte de ceràmica del jaciment Camí de Can Grau. Foto: Juan Gibaja. Institució Milà i Fontanals (CSIC)

Durant el neolític els grups humans van abandonar les formes de vida caçadores-recol·lectores assolint un major sedentarisme i un mode de subsistència basat en l’agricultura i la ramaderia. Les noves activitats econòmiques crearen altres necessitats i ocupacions. Per exemple, calia emmagatzemar els aliments procedents de les collites, com el gra, i productes derivats, com la farina. Aquesta necessitat motivà el desenvolupament de l’artesania de la ceràmica: crear diversitat d’estris per recollir, guardar i processar els aliments.

Els primers ceramistes utilitzaren l’argil·la i altres substàncies minerals de la terra per produir gran diversitat de recipients amb formes, usos i funcions diferents. A partir dels objectes que s’han trobat als jaciments neolítics, els arqueòlegs n’estudien els materials, les tècniques (complexitat de les formes), els usos i l’ornamentació, els residos orgánics conservats i, d’aquesta manera, podem conèixer millor com vivien aquelles primeres comunitats pageses.

Us proposem que recreeu l’ofici de crear i modelar recipients de ceràmica com es feia al neolític. Per això, haureu de posar-vos en la situació d’una comunitat neolítica que es troba amb la necessitat d’emmagatzemar els cereals, coure els aliments i després menjar-los. Haureu de manufacturar els recipients més adequats per als diferents usos, tenint en compte una sèrie de pautes i criteris que trobareu a l’apartat “Proposta”. Després, compareu les vostres creacions artesanals amb objectes reals procedents del neolític que s’han trobat en diversos jaciments catalans i intenteu reconèixer les característiques i funcions de l’objecte.

Fitxa

Pràctica a l’aula per conèixer les tècniques de fabricació de ceràmica del neolític a Catalunya. Seguint unes pautes, us proposem que produïu una ‘vaixella’ d’estris de ceràmica, recreant les tècniques de producció neolítiques, intentant cobrir diverses necessitats domèstiques com emmagatzemar, coure i menjar aliments. L’activitat es completa amb la comparació de les creacions artesanals amb objectes reals procedents de diversos jaciments catalans.

Objectius

Alumnat: nivells d’ESO i Batxillerat

Conèixer les tècniques de producció ceràmica del neolític a través de l’experimentació
Reconèixer la diversitat de formes, ornamentacions i usos de la ceràmica neolítica
Conèixer les institucions catalanes on es conserven estris de ceràmica neolítica

Professorat:
Fomentar l’experimentació en l’alumnat com una via per conèixer cultures del passat
Establir vincles entre la recerca arqueològica i la vida quotidiana de l’alumnat

Investigadors:
Establir vincles amb la comunitat educativa i donar suport a la pràctica a l’aula
Fomentar l’interès dels joves en la recerca arqueològica