La pesca – abans i ara: proposta

Us proposem treballar a l’aula l’activitat pesquera, i que mostreu els resultats a través d’un vídeo. Dividiu la classe en grups per investigar els cinc temes d’estudi en el passat i en el present: tipus d’embarcacions, peix que es pesca, com es ven el peix, la vida d’un pescador i les arts de la pesca

Trobareu informació a internet, però també haureu d’anar a arxius, a museus, a mercats i a centres de recerca per completar la vostra investigació. A l’apartat ‘Documentació’ trobareu una breu bibliografia i enllaços sobre cada un dels temes.

Aquí trobareu unes pautes i consells que us poden ser d’utilitat.

Pautes per a treballar a l’aula:

Esperem que l’audiovisual que us presentem a continuació, us serveixi d’inspiració!