El sexe dels cargols: descripció

Bolinus brandaris

Cargol “de punxes”. Bolinus brandaris

Sabíeu que els cargols marins poden canviar de sexe? No es tracta d’un desig o voluntat d’aquests animals. Sinó d’un fenomen que els investigadors han descrit com a Imposex, és a dir, d’imposició sexual associada a determinats contaminants químics en els sistemes aquàtics.

Sobretot a partir de la dècada de 1990, es va detectar l’aparició de caràcters sexuals masculins sobre el sistema reproductiu de les femelles de gasteròpodes prosobranquis i es va asociar aquest fenomen a la contaminació per compostos organometàl·lics com el tributil estany (TBT), emprat com a pintura antiincrustant d’algues i crustacis en els vaixells. Aquest compost produeix efectes a concentracions molt baixes (inferior a un nanogram per litre) i, a més, és lipòfil i difícil de degradar un cop alliberat al medi. Des de llavors, se n’ha regulat l’ús i se segueixen controls legislatius rigorosos.
Us proposem que analitzeu si les mesures de regulació del TBT que s’han pres han tingut efecte. A partir d’una mostra de cargols del mercat, us facilitem el protocol per dur a terme una pràctica de laboratori per tal d’identificar el sexe dels cargols i d’establir l’índex d’Imposex.

Els vostres resultats seran útils als altres alumnes i a la comunitat científica. Compartiu-los!

Fitxa

Pràctica a l’aula per conèixer i avaluar l’efecte de la masculinització (imposex) d’algunes espècies de cargols marins del litoral català. Consisteix a realitzar un mostreig a partir de les espècies que es troben al mercat. Per grups, els alumnes analitzaran el sexe dels cargols, tot seguint un protocol.

Objectius

Alumnat: nivells d’ESO i Batxillerat
Conèixer la problemàtica del tributil d’estany (TBT) i els efectes de masculinització en algunes espècies de cargols marins (sexe imposat o imposex)
Avaluar si la introducció de la prohibició d’ús del TBT ha permès millorar l’estat de ‘salut’ de l’espècie a les nostres costes

Professorat:
Fomentar l’esperit de la recerca en l’alumnat a través de petites recerques
Establir vincles entre la recerca científica real i la vida quotidiana de l’alumnat

Centre educatiu:
Conèixer l’evolució de l‘índex d’imposex a mig-llarg termini (4-5 anys) fent sèries temporals de recollida i anàlisi de mostres

Investigadors:
Obtenir dades reals procedents de les mostres analitzades diferents centres escolars de Catalunya i Espanya
Fomentar l’interès dels joves en la recerca en química ambiental i, en general, la sensibilització per les qüestions del medi ambient

El sexe dels cargols: documentació científica

Com a treball previ de l’activitat, us proporcionem una sèrie d’enllaços que consten de noticies de diaris, videos i documents que us permetran treballar i aprofundir la problemàtica del fenomen Imposex i de l’ús del tributilestany a l’aula.

El tributil estany (TBT) és un biocida efectiu que entra al medi aquàtic a través del seu ús en pintures de vaixells, però també a través de la descàrrega d’aigües residuals i de les plantes de tractament d’aquestes aigües. És un compost organometàl·lic que des de 1950 s’ha utilitzat de manera generalitzada en les pintures antiincurstants d’algues i crustacis dels vaixells. Està considerat un contaminant orgànic persistent perquè és molt lipòfil i difícil de degradar un cop alliberat al medi.

Són nombrosos els estudis que han demostrat els efectes nocius que produeix el TBT en els organismes aquàtics (especialment, en cargols marins però també en peixos). Les recerques realitzades en espècies de gasteròpodes com Bolinus brandaris han demostrat els canvis hormonals que provoca el TBT que provoca l’aparició d’un penis en les femelles (imposex), si bé, no sembla que tingui conseqüències en la fertilitat i la reproducció de l’espècie.

H. Zell

A Catalunya, l’any 1990 es van començar a aplicar les normes de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per evitar aquest tipus de contaminació. No obstant, sembla que no ha estat fins als darrers anys que s’ha començat a notar una disminució de l’índex d’imposex.

Notícies

Els mitjans de comunicació s’han fet ressò del fenomen de masculinització dels cargols marins i d’altres organismes aquàtics com els peixos.

El correo gallego:

http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=578&idNoticia=124610

El País:

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/contaminacion/rios/multiplica/cambio/sexo/peces/elpepusoc/20061207elpepisoc_2/Tes

Daily Motion:

http://www.dailymotion.com/video/xj6zm6_imposex-en-caracoles-marinos-acanthina-monodon-tbt-disruptores-endocrinos_school

Enllaços

  • Documentació i regulacions:

Articles

  • Increasing imposex in populations of Bolinus brandaris (Gastropoda: Muricidae) in the north-western Mediterranean
  • Imposex in the commercial snail Bolinus brandaris in the northwestern Mediterranean

 

El sexe dels cargols: protocol

Si voleu determinar l’efecte Imposex a les costes catalanes i conèixer millor els gasteròpodes marins, aquí trobareu el protocol per dur a terme una pràctica experimental que no requereix grans infraestructures ni materials, i que es pot realitzar fàcilment al vostre centre.

Aquí teniu el protocol per a realitzar la pràctica per a determinar l’efecte Imposex a Bolinus brandaris.

El sexe dels cargols: participació

Han tingut efecte les mesures de control de l’ús del tributilestany (TBT) present a les pintures de vaixells? Han fet dismunir l’efecte d’imposex en les espècies de cargols marins? Us proposem que aprofundiu en aquesta problemática i que analitzeu, tot seguint el protocol, els cargols marins que es venen als mercats de la vostra localitat

En aquesta secció podeu publicar els resultats obtinguts al vostre centre, i compartir-los amb centres educatius d’altres localitats. Aquestes dades seran útils a la comunitat científica. També podeu contactar amb investigador(e)s del CSIC que intentaran respondre als dubtes que us puguin sorgir al fer l’activitat.

Canvien de sexe els cargols? Compartiu la recerca!

El sexe dels cargols: contacte

Aquest recurs has estat elaborat amb la col·laboració de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua(CSIC) i dels participants del taller “Reacciona amb el medi” que va tenir lloc els dies 23 i 30 de novembre de 2012 (vegeu agraïments).

Investigadores col·laboradores:

Cinta Porte

Cinta Porte. Investigadora de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (CSIC)

Montse Solé

Montse Solé. Investigadora de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC)

Si teniu alguna pregunta referent al recurs, voleu posar-vos en contacte amb les investigadores o teniu consultes sobre el projecte en general, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:

Laura Valls

Unitat de Cultura Científica

Delegació del CSIC a Catalunya

Correo-e/Correu-e: lvalls(arroba)dicat.csic.es

Telèfon: 934 426 576