El meu temps (meteorològic): descripció

Sabem que el clima del planeta està canviant. Els mitjans de comunicació se’n fan ressò amb certa preocupació. Però, més enllà del canvi, sabem què és el clima? i quina influencia té sobre els éssers vius? Amb l’ajuda d’unes instruccions i documentació científica, us proposem que investigueu el clima de la vostra regió i que establiu relacions amb la vegetació.

El clima és el conjunt de condicions atmosfèriques (precipitacions, temperatura, vent, pressió) que predominen en una zona de la Terra. Els factors del clima, principalment la temperatura i la precipitació, condicionen la distribució de les espècies vegetals en el territori. Això és el que fa que l’alzina i l’olivera predominin a la zona mediterrània costanera i que, en canvi, el faig i el roure siguin més propicis de la zona de muntanya mitjana. Però, quines característiques determinen que les espècies s’adaptin millor a unes condicions climàtiques i no unes altres?

Us proposem que prengueu mesures de diferents variables meteorològiques i, alhora, que estudieu les espècies vegetals de la vostra zona, amb l’objectiu de determinar si existeix correspondència entre el clima i la vegetació locals; i que ens expliqueu el procés o resultats de la recerca de manera gràfica, a través d’una infografia.

Compartiu les vostres infografies amb altres alumnes i amb la comunitat científica!

Fitxa

Activitat per conèixer el clima local i relacionar-lo amb la vegetació de la zona. La idea és muntar una petita estació metorológica per recollir dades meteorològiques (temperatura, precipitacions, pressió atmosfèrica) i relacionar-los amb les adaptacions morfològiques de la vegetació local, a través d’un estudi botànic que es realitzarà paral·lelament.

Objectius

Alumnat: nivells de segon i tercer cicle de primària i primer cicle d’ESO
Conèixer la metodologia de treball de la meteorologia
Analitzar les dades obtingudes en els registres i relacionar-ho amb la vegetació local, i també comparar-ho amb

Professorat:
Fomentar l’esperit de la recerca en l’alumnat a través d’una activitat que requereix constància (presa de dades), capacitat d’anàlisi i de relació amb altres disciplines (vegetació)
Establir vincles entre la recerca científica real i la vida quotidiana de l’alumnat

Centre educatiu:
Conèixer l’evolució del clima local a mig-llarg termini (4-5 anys) fent sèries temporals de recollida i anàlisi de dades

Investigadors:
Obtenir dades reals procedents de les mostres analitzades diferents centres escolars de Catalunya i España
Fomentar l’interès dels joves en la recerca en meteorologia i clima i, en general, la sensibilització per les qüestions del canvi climàtic

El meu temps (meteorològic): documentació científica

Com a treball previ de l’activitat, us proporcionem una sèrie d’enllaços i documentació que permetran treballar la meteorologia, el clima i la vegetació a l’aula. S’ofereixen unes instruccions per a construir els instruments de mesura (un baròmetre i un pluviòmetre, si el centre no en disposa) com també referències per identificar les principals espècies vegetals.

El clima és el conjunt de condicions atmosfèriques (radicació solar, precipitacions, temperatura, pressió atmosfèrica, humitat i vent) que predominen en una zona de la Terra. A Espanya, tradicionalment s’han classificat cinc grans climes: atlàntic (o oceànic), continental, mediterrani, subtropical i d’alta muntanya. A Catalunya, el clima és general mediterrani, tot i que es diferencien cinc grups (de costa, d’interior, de muntanya, zona de transició entre clima mediterrani i clima atlàntic, i clima atlàntic de muntanya).

Les comunitats vegetals colonitzen els hàbitats disponibles d’acord amb la tolerància que presenten als factors del medi ambient, principalment la temperatura i la precipitació.

Instruccions:

S’ofereixen unes instruccions per construir els instruments de mesura (un baròmetre i un pluviòmetre), si el centre no en disposa i referències per identificar les principals espècies vegetals.

 

Enllaços

Us proporcionem una sèrie d’enllaços sobre meteorologia, clima i vegetació que us poden ser d’utilitat en realitzar l’activitat a l’aula. La informació sobre aquests temes és abundant a internet, i perfectament vàlida, així que podeu compartir amb tots altres enllaços d’interès:

Clima i meteorologia:

Clima i vegetació:

El meu temps (meteorològic): propostes

Proposta per a treballar a l’aula

Prendre de manera regular el registre dels paràmetres meteorològics (principalment, la temperatura i la precipitació) amb el muntatge d’una petita estació és el primer pas per a determinar el clima local on viviu. Examinar les característiques morfològiques i fisiològiques de les principals espècies vegetals dels voltants del municipi us permetrà determinar si existeix correspondència entre el clima i la vegetació locals, si coïncideixen amb els que teòricament correspondrien, o bé si potser es tracta de les condicions d’un microclima.

Proposta il·lustrativa: infografia

Aquí podeu veure un exemple d’una infografia en què es relaciona la vegetació i el clima. També us proposem unes indicacions per a preparar la vostra infografia i alguns enllaços amb altres exemples d’infografies que us poden ser d’utilitat.

 

Infografia clima vegetació

Exemple d'infografia sobre clima i vegetació. TalentLab. CSIC. Autora: Carla Vázquez

Alguns consells:

Guia preparació infografia

Elements per a elaborar una infografia. TalentLab. CSIC. Autora: Carla Vázquez

Enllaços:

Infografies d’Heber Longás:

http://www.flickr.com/photos/heberlongas/sets/72157627378930910/detail/

Portafolio infografies de Ricardo Martínez Agudelo:

http://issuu.com/ricardomartinezagudelo/docs/infoportafolio

 

El meu temps (meteorològic): participació

Sabem que el clima està canviant i que això pot tenir conseqüències per als éssers vius. Us proposem que estudieu la relació que hi ha entre el clima local i la vegetació de la regió on viviu. La idea és que munteu una petita estació metorològica per recollir dades meteorològiques i que les relacioneu amb les adaptacions morfològiques de les plantes, a trevés d’un estudi botànic que realitzareu paral·lelament.

En aquesta secció podeu publicar els resultats obtinguts al vostre centre, i compartir-los amb centres educatius d’altres localitats.

Què ens diuen les plantes del nostre clima? Compartiu les vostres infografies!

El meu temps (meteorològic): contacte

Aquest recurs ha estat elaborat amb la col·laboració de l’Observatori de l’Ebre (CSIC-URL) i dels participants del taller “Escoltant la Terra” que va tenir lloc els dies 25 de gener i 8 de febrer de 2012 (vegeu agraïments).

Investigadors colaboradors per al recurs:

Si teniu alguna pregunta referent al recurs, voleu posar-vos en contacte amb els investigador(e)s o teniu consultes sobre el projecte en general, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:

Laura Valls

Unitat de Cultura Científica

Delegació del CSIC a Catalunya

Correo-e/Correu-e: lvalls(arroba)dicat.csic.es

Telèfon: 934 426 576